On the price chart of the Fund,you can observe the last 1 year price data of the fron chart.

Grafik bölümünde Fon Portföy Dağılımını, Portföydeki Yatırım Araçlarının Dağılımının Değişimini ve Fon Doluluk Oranını görüntüleyebilirsiniz.

You can observe the percentage distribution of the investment instruments in the fund portfolio in the Fund Portfolio Distribution chart.